Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sabadell

Localitat: Sabadell |

Habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer de Josep Renom de Sabadell

Gorina i Farrés Arquitectes, s.l.p. © Creat per Perception