Reforma Teatre Sant Vicenç

Localitat: Sabadell | Any: 2009 | Superfície: 356,00m2 | PDF

Reforma de la caixa escènica del Teatre Sant Vicenç. Promotor: Parròquia de Sant Vicenç

Gorina i Farrés Arquitectes, s.l.p. © Creat per Perception